Normes

En aquest apartat, es presenten les normes d’organització i funcionament de l’Institut El Bruc. Aquestes Normes han estat presentades per l’equip directiu i aprovades pel claustre de professors i el consell escolar del centre educatiu cada any acadèmic.

NOFC 2019-2020 Normes d’Organització i Funcionament del Centre

NOFC 2017-2018 Normes d’Organització i Funcionament del Centre

NOFC 2016-2017 Normes d’Organització i Funcionament del Centre.

NOFC 2015-2016 Normes d’Organització i Funcionament del Centre.

NOFC 2014-2015 Normes d’Organització i Funcionament del Centre.