Projecte educatiu

En els següents enllaços podreu accedir a la informació indicada:

  • Projecte Educatiu de Centre PEC
  • Programació General Anual (PGA) –
  • Projecte lingüístic de centre PLC_Bruc