Criteris d’avaluació i recuperació (Biologia i geologia; Física i química) –> curs 2016 – 2017