Criteris d’avaluació i recuperació de visual i plàstica –> curs 2016 – 2017