Aquest apartat està destinat a l’orientació educativa. Està destinat als pares i als alumnes.

Preinscripcions curs 2016-2017

Error-48

Benvolguts pares i mares, Dimecres 11 maig 2016
Us informem que:
Els terminis previstos de presentació de sol·licituds per fer preinscripcions són:
Per l’alumnat que obtingui el títol de Graduat en ESO:
-Del 18 al 25 de maig, per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.
Del 26 de maig a l’1 de juny, per als cicles de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.
Del 18 al 25 de maig, per als ensenyaments esportius (primer període).
Del 20 al 28 de juny, per als ensenyaments d’educació d’adults.
Del 4 al 8 de juliol, per als cursos de formació específics per a l’accés a cicles de grau mitjà i de grau superior, llevat dels de grau mitjà que es fan en centres de formació d’adults que segueixen el calendari d’aquests ensenyaments.
De l’1 al 5 de setembre, per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d’idiomes.
Per als ensenyaments artístics superiors caldrà consultar als centres, que els han de fer públics no més tard del 2 de maig.
Per l’alumnat que NO obtingui el titòl de Graduat en ESO (amb 16 anys) :
-Del 17 al 27 de maig, per als programes de formació i inserció.
Moltes gràcies.
Equip Directiu.
Més informació:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio_general/