Projecte Hermes,

Aquest projecte té com a finalitat aconseguir que l’alumnat del nostre centre vegi en la lectura, d’entrada, una font de plaer, però que, a més a més, s’adoni de la importància que aquesta té en una societat com la nostra. Saber llegir i comprendre allò que es llegeix no fa res més que nodrir-nos, omplir-nos, fer-nos més autosuficients i potenciar el nostre esperit crític.

El projecte rep el nom d’Hermes ja que en la mitologia grega, Hermes era el missatger dels Déus Olímpics, de les fronteres i dels viatgers, dels pastors, dels oradors, de l’enginy, dels literats i poetes.

És així que, entre tots, amb la implicació tant del professorat, com de l’AMPA i de l’Ajuntament del poble es vetlla per tal que l’alumnat rebi eines suficients per esdevenir competent tant en comprensió, expressió i habilitats socials.

A l’aula es treballa la lectura en veu alta (la dicció), la comprensió de diferents tipologies textuals i s’anima a la participació en concursos d’àmbit literari (o que hi tinguin relació), ja siguin convocats per l’Ajuntament com d’altres que estiguin al nostre abast.

Pel que fa a les matèries de llengua: català, castellà i anglès, tenint en compte que un dels objectius del centre és la millora de la competència escrita i oral s’ha considerat oportú que les tres lectures prescriptives de cadascuna de les matèries es duguin a terme dins la franja horària de cadascuna d’elles. És així que es dedica una hora setmanal a la lectura en veu alta, amb la finalitat d’aconseguir millores en els aspectes de dicció, entonació, comprensió…

Res més que desitjar que Hermes ens guiï pel món de la lectura i divulgui els nostres escrits i escolti les nostres veus.