Criteris de recuperació i avaluació de cultura clàssica –> curs 2016 – 2017