Criteris d’avaluació i recuperació de llengua catalana –> curs 2016 – 2017