Criteris d’avaluació i recuperació d’educació física –> curs 2016 – 2017