Missió

Missió

Garantir la igualtat d’oportunitats dels infants i joves per accedir a una pràctica fisicoesportiva que millori la seva qualitat de vida.

Potenciar la figura de l’alumne dinamitzador per enllaçar amb les necessitats i voluntat real de l‟alumnat, i poder ajudar a generar activitats, de forma coordinada amb la resta d’agents i promotors.

Visió

Tots els infants i joves de la vila han de tenir la pràctica d’activitat fisicoesportiva integrada com un hàbit saludable dins del seu estil de vida i han de gaudir dels seus beneficis educatius.

Com un model d’educació integral que afavoreixi un estil de vida saludable i els valors humans i socials en un marc de convivència i cohesió, estructurat en base a una proposta d’activitats fisicoesportives adaptada als interessos (sobretot noies) i necessitats educatives dels infants i adolescents.

Valors

La tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació i el treball en equip són els valors que desenvolupa la pràctica de l’esport. El compromís, la responsabilitat i l’optimisme s’identifiquen com l’afegit que els dinamitzadors assumeixen per tirar endavant les seves funcions.