Activitats

Servei comunitari

Projecte treball de síntesi 1r d’ESO

Organització trobades comarcals

Formació dinamitzadors

Autogestió d’activitats extraescolars