CRITERIS D’AVALUACIÓ RECUPERACIONS 2n TRIMESTRE

Tal i com marquen les ordres del departament d’Educació, el claustre ha establert els criteris d’avaluació per les recuperacions del trimestre anterior.

Podeu consultar els criteris d’avaluació per les recuperacions del 2n trimestre en el document.