Reunions telemàtiques de les tutories amb les famílies

Seguint les recomanacions de Salut, aquest curs les reunions de les tutories amb les famílies seran telemàtiques. Totes les reunions se celebraran dilluns 5 d’octubre a les 17.00.

Els tutors i tutores enviaran al llarg d’aquesta setmana les invitacions a les reunions virtuals a les famílies del seu grup al correu de família, que serà el compte amb el qual podran accedir a les reunions. 

Poden connectar-se amb ordinador, tauleta o telèfon mòbil. Amb tauleta o mòbil, cal tenir instal·lada l’aplicació Meet.