Consell escolar

El Consell Escolar (CEC) és el màxim òrgan de participació en el govern del centre, on són representats tots els sectors de la comunitat educativa. Entre les seves funcions, trobem les següents:

  • Aprovar el projecte educatiu del centre.
  • Aprovar la programació general anual (Pla Anual) i avaluar-ne el seu desenvolupament.
  • Aprovar les Normes d’Organització i Funcionament del centre (NOFC) i les seves modificacions i/o actualitzacions.
  • Aprovar el pressupost anual del centre i el rendiment de comptes.
  • Participar en el procediment de selecció i proposa de cessament del director o directora del centre.
  • Aprovar els criteris generals de la programació d’activitats escolars complementàries i extraescolars.
  • Participar en l’anàlisi i l’avaluació del funcionament general del centre.
  • Altres

La seva composició al nostre Institut és la següent:

La Directora Maria Josep Vercher Alberola
La Cap d’Estudis María del Carmen Domingo Cerveró
El Secretari Adrià Marcet Pavón
8 representants del Professorat Consuelo Correal Ahumada

Rosa Durán Fonta

Laura García Fernández

Virtudes González Ramírez

Sara Gueimunde Parada

Manuela Martínez Muñoz

Carme Miquel López

Juan Carlos Moreno Agea

4 representants de les famílies María del Carmen Bastida Milian

Rosa María Garrido Salinas

1 representant de l’AFA  Yolanda González Cartañà
4 representants de l’alumnat Muhammad Aseef Ahmed Javaid

Laura Andreu Muñoz

Álex González Montero

Marc López Fernández

1 representant del PAS María del Carmen Osuna Montes
1 representant de l’Ajuntament María José Pérez

Habitualment, hi ha cinc reunions anuals del CEC: una a l’inici del curs escolar (mes d’octubre), i una altra al final (mes de juny), i una més a cada trimestre del curs.