Estades lingüístiques en llengua anglesa

El nostre centre ha estat seleccionat per participar en unes estades d’immersió lingüística en llengua anglesa, subvencionades pel Fons Social Europeu. L’alumnat beneficiat serà el de 1r d’ESO, i les estades es realitzaran del 25 al 27 de març a l’alberg Canonge Collell de Vic.

Les estades d’immersió lingüística en llengua anglesa són una acció d’extensió educativa que contribueix a la millora de la competència lingüística en llengua estrangera de l’alumnat i també de les seves habilitats socials i relacionals, atès que permet posar en pràctica valors i actituds essencials per a la convivència com el respecte als companys, a la diversitat i el sentit de la responsabilitat. Les activitats dissenyades contribueixen a l’adquisició de competències bàsiques i d’habilitats de caire social, emocional i relacional.

La proposta s’adreça a l’alumnat d’educació secundària matriculat en centres de màxima i alta complexitat, es durà a terme en albergs socials de la xarxa pública XANASCAT i oferirà als participants un programa d’activitats didàctiques i lúdiques vehiculades en llengua anglesa i dissenyades per respondre als interessos i inquietuds pròpies de les edats de l’alumnat i motivar així el seu aprenentatge. Amb aquesta proposta es vol incrementar les oportunitats d’aprenentatge d’una llengua estrangera de l’alumnat que, per diferents motius, té dificultat per participar en activitats extraescolars que contribueixen a reforçar l’aprenentatge d’una llengua estrangera amb poca o nul·la presència en el context social de l’alumnat.

Objectiu general:

  • Reduir el fracàs escolar i l’abandonament prematur

Objectius específics:

  • Millora de competències i habilitats comunicatives
  • Millorar la competència lingüística en llengua estrangera
  • Reforçar habilitats socials i competències psicoemocionals