Horaris

L’horari habitual de les classes és de dilluns a divendres, de 8.30 h a 15.00 h tant a l’ESO  com al Batxillerat.

Les classes es distribueixen al llarg del matí en tres franges de dues hores lectives

i dos esbarjos: de 10.30 h  a 10.45 h i de 12.45 h a 13.00 h.