Correu corporatiu

El Pla TAC i el projecte de direcció del centre  actual ha apostat per  la creació d’un domini de centre per accedir a la plataforma  G Suite for Education de Google, per tal de donar un impuls al treball amb noves tecnologies a l’aula.

Tota la comunitat educativa: professorat, personal no docent, alumnat i famílies disposen d’un compte del nostre domini (@instorrasibages.cat) i serà la via exclusiva per la qual rebran totes les informacions relacionades amb l’institut.

Aquest correu és molt semblant al d’un Gmail convencional i dona accés a una sèrie d’eines educatives on-line: amb aquest compte de correu. A més, ofereix unes condicions de seguretat i privacitat de qualitat amb emmagatzematge de dades en servidors a Europa i per tant sota la normativa europea de privacitat i seguretat.

L‘alumnat tindrà també accés a totes les aplicacions de Google, amb accés exclusiu per a membres del nostre domini. Les aplicacions destacades en l’àmbit educatiu, són:

  • Google Classroom (gestiona aules virtuals, on el professorat pot interactuar amb l’alumnat, compartir-los activitats i rebre els treballs realitzats).
  • Google Drive, el núvol de Google.
  • Google Meet és el punt de trobada en les classes virtuals.