L’institut

L’Institut Torras i Bages està situat al districte V, en el barri de Can Serra, de L’Hospitalet de Llobregat. Va ser construït l’any 1968. Des de llavors, s’ha esforçat sempre en adaptar-se a les necessitats reals dels alumnes, tant en les metodologies de l’aprenentatge autèntic com en les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). El Pla Estratègic, portat a terme entre els anys 2010 i 2014, ha aconseguit una millora dels resultats acadèmics i de la cohesió social del nostres alumnes. El centre està molt ben integrat al seu entorn: al barri, a la ciutat i al riu Llobregat. Els recursos municipals i autonòmics del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) complementen, de manera eficaç, la nostra tasca educativa, amb assessorament psicològic i social per a totes les necessitats educatives del nostre alumnat. Els equipaments del centre, amplis i diversificats, són presents tant en la qualitat de les classes com en les activitats extraescolars (tallers d’estudi assistit, d’activitats artístiques i esportives). L’activitat escolar surt al carrer en diverses activitats d’aprenentatge servei (APS). Totes aquestes línies de treball, sumades a la nostra dilatada experiència, ens fan ser un institut de referència en la ciutat i en la zona, per la qualitat de la nostra acció educativa.