Fons Social Europeu

El Fons Social Europeu (FSE) és un dels fons estructurals de la Unió Europea que impulsa inversions en totes les regions de la UE amb la finalitat de promoure la cohesió social i econòmica.

A través de diversos programes operatius, acordats per cada Estat membre i la Comissió Europea, vol complir amb diversos objectius orientats al suport de l’ocupació, a la promoció de la inclusió social, a la lluita contra la pobresa i a l’eficàcia de l’administració pública.

Aquests programes descriuen les prioritats de l’FSE per a cada Estat membre i donen suport econòmic a projectes relacionats amb l’ocupació que duen a terme diferents organitzacions públiques i privades que són beneficiàries en l’Estat membre.

L’Estratègia Europa 2020 de març de 2010 per a un creixement intel·ligent, sostenible i innovador va establir cinc ambiciosos objectius en matèria d’ocupació, innovació, educació, integració social i clima/energia.

Els programes operatius del període 2014-2020 s’han definit com el full de ruta que ha de conduir a la consecució d’aquests objectius i que se centra en els quatre eixos següents:

  • Eix 1: Foment de l’ocupació sostenible i de qualitat de la mobilitat laboral
  • Eix 2: Foment de la inclusió social i de la lluita contra la pobresa i la discriminació
  • Eix 3: Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i de l’aprenentatge permanent
  • Eix 4:  Assistència tècnica 

El programa operatiu a Catalunya del Fons Social Europeu 2014-2020 se situa en el tercer eix d’actuació: invertir en educació, formació per a l’adquisició de capacitats i l’aprenentatge permanent.

El nostre centre ha estat seleccionat per participar en dos projectes impulsats pel Fons Social europeu:

· El projecte Orienta4YEL

· Les estades d’immersió lingüística en llengua anglesa. 

Més informació: