Espai Virtual d’Aprenentatge (EVA)

Un dels objectius del nostre Institut és millorar les competències digitals del nostre alumnat, en sintonia amb les tendències de la societat actual.
És per això que hem posat en marxa un Espai Virtual d’Aprenentatge (EVA) amb què cada alumne/a disposarà d’un compte d’usuari/ària.
L’EVA és:
● Una intranet on cada alumne/a queda identificat amb un nom d’usuari/ària i una contrasenya, totalment únics i verificats.
● Un entorn segur, exclusiu i d’accés restringit per a la comunitat educativa de l’Institut, controlat per la coordinació informàtica del nostre centre i amb la garantia de la tecnologia Google. No s’utilitza cap dada personal amb finalitat comercial.
● Un espai en què l’alumne/a, amb l’orientació del seu professorat, tindrà accés a un seguit d’eines i continguts digitals que li permetran millorar el seu aprenentatge i fer-ne un seguiment més acurat: correu electrònic, entorns de treball col·laboratiu, arxiu i tramesa de documents, etc.
A més,  les famílies, hi podran accedir mitjançant el mateix nom d’usuari/ària i la contrasenya personals de l’alumne/a, per poder fer un seguiment del seu procés d’aprenentatge.

Per tal que l’alumnat pugui fer ús d’aquest espai d’aprenentatge, les famílies han de signar aquest permís.