Projectes de centre

Descripció

Projectes de centre.

Som un centre que promou la innovació pedagògica

El Departament d’Educació ha elaborat un mapa de la innovació pedagògica de Catalunya per tal de situar i visibilitzar totes les iniciatives vinculades a la innovació i a la recerca educativa des de l’any 2015.

El nostre centre, l’institut Bisbe Sivilla, hi és present amb la participació a diversos programes:

A més a més, el centre també participa en el Programa TEI – tutoria entre iguals, el qual està inclòs dins de les Bones Pràctiques Educatives del Departament d’Educació.

En resum, l’Institut Bisbe Sivilla aposta per la innovació pedagògica per a una educació pública de qualitat.