Calendari del curs

Els esdeveniments programats sempre quedaran supeditats a possibles variacions per causes justificades