Projecte EducaCont

Humitat (%)

Temperatura (ºC)

NO2 (ug/m3)

Partícules (ug/m3)

CO (mg/m3)

Localització