Via Futur

És un projecte de diversificació curricular d’estades a empreses amb l’objectiu de facilitar la transició al món del treball de determinats alumnes amb dificultats per assolir el graduat en ESO. L’equip docent valora quins alumnes tenen el perfil per aquest projecte i la psicopedagoga en fa un seguiment periòdic juntament amb l’empresa.