AMPA

L’AMPA, l’associació de Mares i Pares d’Alumnes, té com a objectiu principal treballar per a la millora del centre i de l’educació.

  • Participa de forma oberta i activa en la vida del centre per dinamitzar la seva activitat i per promoure projectes complementaris a l’estudi.
  • Té vocació d’aportar i de col·laborar amb la direcció i l’equip docent del centre amb qui actua com a interlocutor per tractar temes que afecten tot el col·lectiu de famílies.
  • Fomenta el treball en xarxa amb d’altres agents educatius i facilita la prestació de serveis i activitats fora de l’horari lectiu.

Des de la participació voluntària, els pares i mares es responsabilitzen de desenvolupar projectes i accions pel bé de l’educació. Els Centres Educatius amb AMPA cohesionada i activa obtenen un major èxit escolar entre el seu alumnat, per això us encoratgem a formar-ne part activa.

Sílvia Bajona – Presidenta
Montse Cosp – Secretària
Elisenda Negre – Tresorera

Contacte: ampasiserradenoet@gmail.com