Història

L’Institut Serra de Noet és un centre públic de secundària que va obrir les portes el 2006 amb una particular visió de futur: mantenir la cohesió social dels seus membres; i donar una acurada formació a nivell humanístic, cultural, lingüístic i tecnològic, amb l’objectiu de formar persones de manera integral.

L’Institu Serra de Noet és un centre acollidor, facilita als alumnes un creixement intel·lectual i personal, tenint en compte que l’adolescència és una etapa fonamental de la seva vida. Els alumnes aprenen els continguts propis de cada matèria i a valorar la importància de la pertinença a una comunitat i a un entorn acceptant unes normes de convivència basades en el respecte, el diàleg i l’esforç individual i col·lectiu.

La tasca docent de l’equip de professors està orientada a la formació del nostre alumnat d’una manera integral, això passa per organitzar i implementar projectes que preparin els nostres alumnes per a la participació activa en la vida social i cultural, d’acord amb allò que demana la societat actual.

 • Escola 2.0 amb la versió un ordinador un alumne.
 • Estades esportives i d’immersió lingüística en anglès.
 • Tutories compartides a tots els cursos.
 • Utilització de les TIC en totes les àrees.
 • Treballs de síntesi amb estades fora del centre a tots els nivells educatius.
 • Educació física en anglès.

ses 001ses 005

 • Potenciem les arts i la música amb una programació transversal d’àrees optatives i activitats diverses.
 • Promovem la mediació escolar: el nostre lema és “Parlem per entendre’ns”.
 • Formem en una segona llengua estrangera, que en el nostre cas és l’alemany.
 • Duem a terme projectes internacionals
 • Participem en els Projectes:
  • “Empresa Joven Europea”
  • Escola adopta un monument (PEAM).
  • E-twining.
  • Erasmus Plus.
  • Pla d’impuls de la lectura (ILEC).
  • “Inmersión Lingüística de Otoño”.

En aquest moment estem ubicats en unes instal·lacions provisionals al C/ del Programari Lliure, 9. Tot i aquesta ubicació temporal, els alumnes compten amb els medis materials necessaris per treballar totes les matèries, ja sigui a l’aula, al taller, al laboratori; i gaudim de les millors instal·lacions esportives: el Pavelló Esportiu de Berga, on realitzem tot tipus d’esports fins i tot natació. Així com d’una excepcional sala d’actes, el Pavelló de Suècia, on ens reunim a tot l’alumnat del centre i el professorat per a la celebració de diversos actes com les jornades d’Inici de Curs, de Nadal, de Sant Jordi, de final de curs i comiat dels alumnes de 4t d’ESO. A més tenim la il·lusió i empenta de l’equip de professors per ser un centre d’excel·lència.