Història

L’Institut Serra de Noet és un centre públic de secundària que va obrir les portes el 2006 amb una particular visió de futur: mantenir la cohesió social dels seus membres; i donar una acurada formació a nivell humanístic, cultural, lingüístic i tecnològic, amb l’objectiu de formar persones de manera integral.

L’Institut Serra de Noet és un centre acollidor, facilita als alumnes un creixement intel·lectual i personal, tenint en compte que l’adolescència és una etapa fonamental de la seva vida. Els alumnes aprenen els continguts propis de cada matèria i a valorar la importància de la pertinença a una comunitat i a un entorn acceptant unes normes de convivència basades en el respecte, el diàleg i l’esforç individual i col·lectiu.

La tasca docent de l’equip de professors està orientada a la formació del nostre alumnat d’una manera integral, això passa per organitzar i implementar projectes que preparin els nostres alumnes per a la participació activa en la vida social i cultural, d’acord amb allò que demana la societat actual.

 • Escola 2.0 amb la versió un ordinador un alumne.
 • Estades esportives i d’immersió lingüística en anglès.
 • Tutories compartides a tots els cursos.
 • Utilització de les TIC en totes les àrees.
 • Treballs de síntesi amb estades fora del centre a tots els nivells educatius.
 • Educació física en anglès.
 • Potenciem les arts i la música amb una programació transversal d’àrees optatives i activitats diverses.
 • Promovem la mediació escolar: el nostre lema és “Parlem per entendre’ns”.
 • Formem en una segona llengua estrangera, que en el nostre cas és l’alemany.
 • Duem a terme projectes internacionals
 • Participem en els Projectes:
  • “Empresa Joven Europea”
  • Escola adopta un monument (PEAM).
  • E-twining.
  • Pla d’impuls de la lectura (ILEC).

Durant 12 anys vam estar ubicats en unes instal·lacions provisionals al C/del Programari Lliure, 9. Tot i aquesta ubicació temporal, els alumnes van comptar amb els mitjans materials necessaris per treballar totes les matèries, ja sigui a l’aula, al taller, al laboratori; i van gaudir de les instal·lacions esportives del Pavelló Esportiu de Berga, així com d’una excepcional sala d’actes, el Pavelló de Suècia, on ens reuníem tot l’alumnat i el professorat per a la celebració de diversos actes com les jornades d’Inici de Curs, de Nadal, de Sant Jordi, de final de curs i comiat dels alumnes de 4t d’ESO.

 

 

 

 

 

Finalment i després de molt esperar, es va estrenar l’edifici nou el dia 30 d’abril de 2019. Amb molta il·lusió professorat i alumnat va iniciar les classes en un edifici amb amplitud, molta llum i acollidor.

L’equip d’arquitectes que van construir l’edifici va ser guardonat amb el Premi Catalunya Construcció 2019 en la categoria d’Innovació en la construcció.

El nou institut és l’edifici públic més gran que s’ha fet a Catalunya amb un sistema pioner de fusta contralaminada. L’immoble disposa d’una superfície construïda de 3500 metres quadrats.

Amb aquest nou edifici s’inicia una nova etapa amb la il·lusió i empenta de l’equip de professors per ser un centre d’excel·lència com sempre.