L’Institut

Benvinguts al web de l’Institut Serra de Noet de Berga.

El nostre Institut des dels seus inicis al 2006 s’ha anat consolidant com un centre educatiu de referència, que ha incorporat els actuals models pedagògics i didàctics per a un aprenentatge integral de l’alumnat,  i potencia les noves tecnologies que demanda la societat.

El Projecte Educatiu recull els trets d’identitat i el compromís educatiu per a formar persones autònomes i competents, que puguin integrar-se, amb eficàcia i  de la manera més completa possible a la societat. 

L’equip de professionals que integra el claustre en la seva trajectòria al centre ha demostrat la seva professionalitat, i rigorositat en la tasca docent:

 Adaptant-se als canvis normatius pel desplegament del currículum per Competències i la incorporació de les Noves Tecnologies. 

– Fomentant una actitud de seriositat i rigor davant dels aprenentatges ha afavorit un alt rendiment acadèmic de l’alumnat, a partir de projectes interdisciplinaris per a potenciar les altes capacitats, la incorporació de l’anglès com a llengua d’aprenentatge en algunes matèries, etc.  

– Establint una col·laboració constant amb les famílies per tal de contribuir a una millor consecució dels objectius educatius.

– Mantenint un tracte humà directe, personalitzat  amb l’anhel que els nostres alumnes creixin com a persones, cercant la millora contínua.

Per això el professorat del centre ens considerem EDUCADORS, i valors com el respecte, el diàleg, la tolerància, l’autonomia personal, l’autosuperació ens identifiquen més enllà de simplement  transmetre coneixements.

Treballem en projectes que permeten donar coherència a la pràctica docent, com “Empresa Joven Europea (EJE)”, Pla de Llengües Estrangeres, e-twinning, “L’escola Adopta un Monument (PEAM)”, etc.

US CONVIDEM A CONÈIXER EL NOSTRE CENTRE. HI SEREU MOLT BENVINGUTS!!!