Projecte de convivència

  • Mediació Escolar: “Parlem per entendre’ns”

Per tal de poder actuar en els casos conflictius i millorar la convivència al centre, utilitzem la mediació per afavorir les relacions positives entre les persones del centre. S’ofereix una optativa a 3r d’ESO per formar nous alumnes mediadors.

  • Assemblees

Es duen a terme quinzenalment des de les tutories, per tal que els alumnes aprenguin a resoldre situacions participant en el funcionament del centre i la seva classe, tot escoltant, dialogant, posant-se en el lloc dels altres i resolent de forma reflexiva i eficaç el que ells mateixos es plantegin.

  • Debats

Organitzem debats a 3r i 4t d’ESO sobre temes d’actualitat i d’interès per als alumnes. Els alumnes funcionen de forma autònoma i afavoreixen el creixement personal.

ninos_mediacio