PREINSCRIPCIÓ ENTRE EL 13 i 22 DE MAIG

  • Es podrà fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 de maig.
  • Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia (més endavant, en aquesta pàgina web s’establirà i explicarà el mecanisme i les condicions), entre el 19 i el 22 de maig.

El tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar  el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

e-mail del centre:  b7008407@xtec.cat         Telèfon: 972234975  o  691671247

Conjuntament amb la Documentació (també s’ha enviar escanejada o fotografiada):

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • DNI/NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • DNI/NIE de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI/NIE tot i ser menor de 14 anys.
  • La documentació acreditativa dels criteris de prioritat establert:  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/

UNITS EN LA DIVERSITAT

L’Institut Français d’Espagne amb el seu concurs de fotografia PORTAVOZ ens felicita el dia d’Europa amb una exposició virtual.
Es poden veure les fotografies guanyadores de l’edició d’enguany en el següent video, on hi ha quatre de les fotografies guanyadores dels nostres alumnes de 4t… Llegeix més»