Organigrama

Organigrama

 • Equip Directiu
  • Direcció: Xavier Otero
  • Cap d’Estudis: Magda Jiménez
  • Secretària: Gemma Santaló
  • Coordinadora Pedagógica: Imma Huix
 • Coordinacions
  • Coordinadora 1r cicle d’ESO: Goretti Piferrer
  • Coordinadora 2n cicle d’ESO: Imma Rodríguez
  • Coordinador d’Informàtica: Emilio Pérez
  • Suport informàtic: Àlex Vila i Carina Briz
  • Coordinador LIC: Xavier Otero
  • Coordinació de Riscos Laborals: Carina Briz
  • Coordinadora de Biblioteca: Pilar Figueras
 • Caps de Departament
  • Departament de Llengües (Català, Castellà, Anglès, Francès, Or. Educat., Alfabetització, Aula d’Acollida): Blanca Fernández
  • Departament de Ciències (Matemàtiques, Naturals, Tecnologia i Informàtica): Joan Massó
  • Departament d’Expressió i Humanitats (Educació Física, Música, Visual i Plàstica ): Àlex Vila
  • Departament de Socials i Religió: Joan Font
 • Tutories
  • Tutor/a 1r ESO
   • Tutora 1r ESO A: Mar Baena
   • Tutor 1r ESO B: Joan Font
   • Tutora 1r ESO C: Anna Badia
 • Tutor/a 2n ESO
  • Tutora 2n ESO A: Blanca Fernández
  • Tutora 2n ESO B: Bea Ramos
 • Tutor/a 3r ESO
  • Tutora 3r ESO A: Tere Mas de Xaxars
  • Tutor 3r ESO B: Càndid Mundet
 • Tutor/a 4t ESO
  • Tutor/a 4t ESO A: Anna Romeu
  • Tutora 4t ESO B: Raquel Esteban

                        Tutor Aula d’ Acollida: Adrià Camps

                        Tutora SIEI : Jordina Rustulleda

 • CFGM – COMERÇ
  • Tutoria de 1r: Clara Català
  • Tutoria de 2n: Marta Dolz
  • Coordinadora de pràctiques: Clara Català
  • Coordinadora moodle cicles: Marta Dolz
  • Cap de departament: Gemma Martí
 • Tècnica d’Integració Social (TIS): Júlia Rubió
 • Orientadora EducativaSílvia Sistach i Eduard Vitales
 • Consell escolar: Professorat:  Joan Massó, Bea Ramos, Càndit Mundet.  Àlex Vila i Gemma Martí. Alumnat: Abril Ferrés, Marina Serrat. Famílies: Paula Juncà, Èlia Llinàs. AMPA: Miquel Viladomat. PAS: Xavier Carreras Ajuntament: Mim Cunill. Equip Directiu: Xavier Otero, Magda Jimenez. Secretària: Gemma Santaló
 • PAS: Violant Pardos, Sergio Edo, Xavier Carreras
 • Miquel Viladomat