Organigrama

Organigrama

 • Equip Directiu
  • Direcció: Pilar Figueras
  • Cap d’Estudis: Magda Jiménez
  • Secretària: Carina Briz
  • Coordinadora Pedagógica: Blanca Fernández
 • Caps de Departament
  • Departament de Llengües (Català, Castellà, Anglès, Francès, Or. Educat., Alfabetització, Aula d’Acollida): Mireia Subirats
  • Departament de Ciències (Matemàtiques, Naturals, Tecnologia i Informàtica): Mar Baena
  • Departament d’Expressió i Humanitats (Educació Física, Música, Visual i Plàstica ): Miriam Barra
  • Departament d’Humanitatsó: Candi Mundet
  • CFGM activitats comercials: Gemma Martí
 • Tutories
  • Tutor/a 1r ESO
   • Tutoria 1r ESO A: Maria Pijoan
   • Tutoria 1r ESO B: Aitor Perez
   • Tutoria 1r ESO C: Anna Gironès
   • Tutoria 1r ESO D: Eduard Vitales
 • Tutor/a 2n ESO
  • Tutoria 2n ESO A: Mar Baena
  • Tutoria 2n ESO B: Joan Font
  • Tutoria 2n ESO C: Jesica Diaz
  • Tutoria 2n ESO D: Anna Badia
 • Tutor/a 3r ESO
  • Tutoria 3r ESO A: Bea Ramos
  • Tutoria 3r ESO B: Teresa Mas de Xaxars
  • Tutoria 3r ESO C: Anna Anglada
 • Tutor/a 4t ESO
  • Tutoria 4t ESO A: Mireia Subirats
  • Tutoria 4t ESO B: Raquel Esteban
  • Tutoria 4t ESO C: Anna Romeu

   • Tutoria Aula d’ Acollida: Adrià Camps
   • Tutoria SIEI : Jordina Rustullet
 • CFGM – COMERÇ
  • Tutoria de 1r: Marta Dolz
  • Tutoria de 2n: Clara Català
  • Cap de departament: Gemma Martí
 • Tècnica d’Integració Social (TIS): Júlia Rubió
 • Educador Social: Angel Fernández
 • Orientadora EducativaSílvia Sistach i Eduard Vitales
 • Consell escolar: Professorat: Joan Massó, Bea Ramos, Càndit Mundet.  Àlex Vila i Gemma Martí. Alumnat: Marina Serrat. Famílies: Paula Juncà, Èlia Llinàs. AMPA: Miquel Viladomat. PAS: Xavier Carreras Ajuntament: Mim Cunill. Equip Directiu: Pilar Figueras, Magda Jimenez. Secretària: Carina Briz
 • PAS: Violant Pardos, Sergio Edo, Xavier Carreras