Instal·lacions

Els alumnes de 1r d’ESO ens ensenyen algunes de les instal·lacions del centre, per un projecte d’anglès.