Socialització de llibres

En què consisteix el Programa de Socialització?

El programa de Socialització és un projecte engegat per l’AMPA que consisteix en la creació d’un fons de llibres i material didàctic de titularitat del centre, amb la finalitat  que l’alumnat els empri i els torni a utilitzar, durant un màxim de 4 cursos.

Quins són els seus objectius?

  • Reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text i material.
  • Fomentar la responsabilitat, la capacitat de compartir i el respecte al bé comú.
  • Promoure la cultura del reciclatge i la socialització dels recursos i educar per al consum racional i sostenible.

Quines són les normes del programa?

  • L’alumnat ha de tenir cura de no escriure amb bolígraf o retolador, de no esparracar fulls i de no embrutar els llibres.
  • En cas de deteriorament o pèrdua l’alumne/a haurà de comunicar-ho immediatament al tutor/a.
  • Si un llibre o material s’extravia per negligència de l’alumne/a, aquest/a l’haurà d’abonar.
  • Cal retornar al centre, a final de curs o en cas de baixa, tots els llibres de socialització en les condicions de conservació exigides. En cas contrari pot haver-hi una penalització econòmica.

A inici de curs les famílies hauran de signar una Carta de Compromís per al compliment de la normativa.

 

Podem dir amb il·lusió que actualment el programa arriba al 100% de les famílies del nostre centre.