AMPA

AMPA INSTITUT SALVADOR SUNYER I AIMERICH

Som els pares i mares o familiars dels alumnes de l’institut que ens organitzem com a associació de forma voluntària. 

OBJECTIUS (curt i llarg termini)

 • Col·laborar amb les activitats educatives del centre.
 • Vetllar per la dignificació dels equipament actuals i per la construcció definitiva de l’edifici.
 • Lluitar contra l’estigmatització i la segregació del centre.
 • Fomentar la participació dels alumnes per tal d’apoderar-los i incentivar-los en les pràctiques democràtiques. Ajudar-los a formar-se com a ciutadans.
 • Afavorir la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent.
 • Organitzar activitats formatives (xerrades, diàlegs) i activitats socio-culturals (festes, concerts…) que afavoreixin l’educació dels nostres fills i facilitin el coneixement i la relació entre les famílies.
 • Compartir un projecte comú entre equip de mestres i famílies.

QUÈ FEM / HEM FET

 • Projecte de reutilització de llibres de text Ampa/Institut.
 • Biblioteca, aportació de llibres.
 • Seguiment de les millores del centre i contacte amb les administracions (Ajuntament i Generalitat).
 • Diverses jornades de treball (pintem barracons, bancs, vinil logotip, cartelleres…)
 • Col·laboració amb les activitats o sortides del centre.
 • Col·laboració amb la parada de Sant Jordi.
 • Organització i acollida Jornada FaPaC “Innovem junts la secundària”
 • Disseny i estampació samarretes
 • Participació activa a: 
  • Coordinadora Ampas de Salt
  • Plataforma Salt’educa
  • Consell escolar de l’institut i Consell Escolar Municipal
  • FaPaC
 • Coorganització i participació del Mercat de les Ampas de Salt
 • Col·laboració amb la Festa de les famílies.

CONTACTE

Ens trobem en assemblees obertes periòdiques.

Correu electrònic: ampasunyersalt@gmail.com

Twitter: @AmpaInsSunyer