CURS 2020-2021

Aquí teniu els enllaços per a realitzar la matrícula del curs vinent.

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS ALUMNAT ESO

LLISTA D’ESPERA ALUMNAT ESO

Matriculació ESO:

Matriculació 1r ESO

Matriculació 2n, 3r i 4t d’ESO

Matriculació CFGM Activitats Comercials:

Matriculació 1r CFGM

Matriculació 2n CFGM

Per qualsevol consulta podeu enviar un correu al b7008407@xtec.cat o bé trucar al 691671247 o 972234975

PREINSCRIPCIÓ ENTRE EL 13 i 22 DE MAIG

  • Es podrà fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 de maig.
  • Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia (més endavant, en aquesta pàgina web s’establirà i explicarà el mecanisme i les condicions), entre el 19 i el 22 de maig.

El tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar  el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

e-mail del centre:  b7008407@xtec.cat         Telèfon: 972234975  o  691671247

Conjuntament amb la Documentació (també s’ha enviar escanejada o fotografiada):

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • DNI/NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • DNI/NIE de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI/NIE tot i ser menor de 14 anys.
  • La documentació acreditativa dels criteris de prioritat establert:  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/