Noves instruccions COVID

Benvolgudes famílies:

Aquesta tarda nit el Departament d’Ensenyament ha publicat al Portal de Centre instruccions sobre  l’escolarització durant aquest període de noves mesures de confinament.

El Departament d’Educació fa saber a tota la comunitat educativa que:

  1. Els dos cicles d’educació infantil i tota l’educació obligatòria (primària i secundària) mantenen la plena presencialitat i l’aplicació dels plans d’organització de cada centre, sense cap modificació en l’activitat lectiva actual.
  2. Els centres que imparteixen ensenyaments postobligatoris (batxillerat, formació professional i  ensenyaments de règim especial) i els Centres de Formació d’Adults i Escoles Oficials d’Idiomes han d’aplicar mesures per reduir la presencialitat als centres, sempre en consonància amb les Instruccions del 30 de juny i el que ja preveien els seus propis plans d’organització

A l’espera d’instruccions més concretes de com procedir, la setmana vinent les classes continuaran sent presencials. Quan tinguem aquestes concrecions amb més detall us farem saber com serà aquesta nova organització, en la que intentarem mantenir la màxima presencialitat possible.