Pla d’acció tutorial

El Pla d’Acció Tutoria (PAT) és el document que recull totes les intervencions que els tutors i el professorat del centre hauran de realitzar respecte de la tutoria.

 

(PAT En procés de revisió)