Documents de centre

La legislació vigent preveu que tots els centres elaborin els seus documents de gestió com a eines eficaces que els han de permetre un exercici responsable de l’autonomia reconeguda.

Un dels pilars fonamentals del centre és la comunicació amb la comunitat educativa i, per això, considerem una acció estratègica tenir publicada tota la documentació que regeix la nostra actuació.