Normes d’organització i funcionament (NOFC)

La Normativa d’Organització i Funcionament de Centre de l’INSTITUT LLOBREGAT de Sallent  té com a missió concretar una estructura organitzativa i funcional a l’Institut, i proveir-lo d’unes normes consensuades de funcionament dels recursos humans, materials i funcionals que facilitin la convivència i l’organització entre els membres de la comunitat educativa.

Vol donar resposta a les necessitats de la comunitat educativa de dotar-se d’unes normes que regulen de forma coherent i comuna l’adquisició d’hàbits de convivència i de respecte en la seva forma d’actuar i evitar arbitrarietats en l’aplicació indiscriminada de la normativa, garantint, així, els drets i les llibertats fonamentals de tots els seus membres.

 

NOFC INS LLOBREGAT DE SALLENT