Obtenció Graduat ESO

Els alumnes que no obtenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa es poden presentar a les proves que el mes de març de cada any organitzen els centres educatius
Cal complir els 3 requisits següents per a inscriure-s’hi: