Programa salut i escola

Informació tractament dels polls

Consulta Oberta.

Servei adreretolconsultasalutiescola-1çat als alumnes i coordinat pel Programa Salut i Escola. És una actuació dels departaments de Salut i d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Aquest programa té com a principal objectiu posar a disposició dels alumnes d’ESO i Batxillerat, un recurs sanitari de proximitat en el qual un/a infermer/a pugui aconsellar-los en els temes que els preocupen, com ara els hàbits alimentaris, la sexualitat i l’afectivitat i les drogodependències, entre d’altres. Les consultes tenen un caràcter totalment confidencial mentre que això no sigui contraproduent per a la salut de l’alumne/a.

Els alumnes poden accedir a la Consulta Oberta bàsicament a petició pròpia. Altres vies d’accés és a proposta del professorat, de l’equip psicopedagògic del centre o bé dels propis pares o tutors legals.

Per tant, setmanalment, un/a professional d’infermeria atén els dubtes d’aquests alumnes relacionats amb aspectes de la seva salut en la consulta oberta, ja sigui presencialment o virtual a través correu electrònic.

Aquest /a professional infermer/a de l’Equip d’Atenció Primària exerceix una funció purament preventiva i, en cap cas, administra medicaments.

Al IES LLANÇÀ, el professional infermer, responsable de la Consulta Oberta, és Eva del Campo Fernández, infermera de l’ABS Llançà.

Posa’t en contacte si ho necessites:

salutllanca@gmail.com