Organigrama

La base de funcionament del centre en els aspectes de gestió, administració i direcció són:

  • L’equip directiu: director, cap d’estudis, coordinadora pedagògica i secretari.
  • El Consell Escolar: director, cap d’estudis, secretari, representants del professorat, representant de l’Ajuntament, representants dels pares d’alumnes, representants dels alumnes i representant del PAS.
  • La Comissió Pedagògica i d’Atenció a la Diversitat: formada pel representant de l’EAP, la Coordinadora Pedagògica, la Psicopedagoga del centre i els Coordinadors d’ESO.
  • Tutories de grup classe.

La relació de càrrecs directius i de coordinació del curs 2019-2020 és la següent:

Director

Joan Manel Martos

Cap d’Estudis

Marcos Orozco

Coordinadora Pedagògica i Psicopedagoga

Roser Molins

Secretari

Lluís Sabater

Cap Departament de Llengües estrangeres

Sergi Matarín

Cap Departament  Socials

Lluís Trilla

Cap Departament Matemàtiques

Lluís Valldaura

Cap Departament Lletres

Iván Teruel

Cap Departament Científico-Tecnològic

Toni Sbert

Cap Departament Expressió

Rocío del Pino

Coordinadora 1r i 2n ESO

Dolors Cervera

Coordinadora 3r i 4rt ESO
Núria Pérez

Coordinadora Batxillerat i IOC

Lídia Ochoa

Coordinador  Batxibac

Sergi Matarín

Coordinadora Cicle Formatiu

Núria Garcia

Coordinador TIC-TAC

Adrià Sabater

Coordinador Riscos Laborals

Aurora Pla

Coordinador Biblioteca

Roser Molins

Coordinadora LIC

Mònica Bardera

Coordinadors intercanvis

Alba Subirós i Sergi Matarín

Coordinadora Mediació

Marta Icart

Coordinador Ambiental

Laura Macià

Coordinador Web

Marcos Orozco

Coordinadores activitats i serveis

Alícia Rojas i Jéssica León


TUTORS D’AULA PER GRUPS – Curs 2019-2020

GRUP TUTOR/A
1r A Lurdes Gazapo
1r B Judit Xutclà
1r C Mònica Bardera
2nA Dolors Cervera
2n B Alba Subirós
2n C Anna Orri
Aula Oberta Mireia Reyero
3r A Núria Pérez
3r B Lluís Valldaura
3r C Mayra Hors
4t A Marta Collell
4t B Xavier Melero
4t C Lluís Trilla
Conveni Singular Marta Icart
1r BAT Adrià Sabater
2n BAT Lídia Ochoa
CFGM Albert Amat