Organigrama

La base de funcionament del centre en els aspectes de gestió, administració i direcció són:

  • L’equip directiu: director, cap d’estudis, coordinadora pedagògica i secretari.
  • El Consell Escolar: director, cap d’estudis, secretari, representants del professorat, representant de l’Ajuntament, representants dels pares d’alumnes, representants dels alumnes i representant del PAS.
  • La Comissió Pedagògica i d’Atenció a la Diversitat: formada pel representant de l’EAP, la Coordinadora Pedagògica, la Psicopedagoga del centre i els Coordinadors d’ESO.
  • Tutories de grup classe.

La relació de càrrecs directius i de coordinació del curs 2018-2019 és la següent:

Director

Joan Manel Martos

Cap d’Estudis

Marcos Orozco

Coordinadora Pedagògica i Psicopedagoga

Roser Molins

Secretari

Lluís Sabater

Cap Departament de Llengües estrangeres

Dolors Cervera

Cap Departament  Socials

Marcos Malats

Cap Departament Matemàtiques

Lluís Valldaura

Cap Departament Lletres

Iván Teruel

Cap Departament Científico-Tecnològic

Toni Sbert

Cap Departament Expressió

Rocío del Pino

Coordinadora 1r i 2n ESO

Dolors Cervera

Coordinador 3r i 4rt ESO
Toni Sbert

Coordinadora Batxillerat i IOC
 

Lídia Ochoa

Coordinador  Batxibac

Sergi Matarín

Coordinadora Cicle Formatiu

Núria Garcia

Coordinadors TIC-TAC

Pol Pujolàs i Adrià Sabater

Coordinador Riscos Laborals

Pol Pujolàs

Coordinador Biblioteca

Roser Molins

Coordinadora LIC

Mònica Bardera

Coordinadors intercanvis

Dolors Cervera i Sergi Matarín

Coordinadora Mediació

Marta Icart

Coordinador Ambiental

Eudald Grabulosa

Coordinador Web

Marcos Orozco

Coordinadores activitats i serveis

Mònica Bardera


TUTORS D’AULA PER GRUPS – Curs 2018-2019

GRUP TUTOR/A
1r A Lurdes Gazapo
1r B Judit Xutclà
1r C Mònica Bardera
1r D Jessica León
2nA Dolors Cervera
2n B Alba Subirós
2n C Anna Orri
Aula Oberta Marta Icart
3r A Núria Pérez
3r B Patrícia Rueda
3r C Lluís Valldaura
4t A Xavier Melero
4t B Marta Collell
4t C Xavier Masanés
Conveni Singular Mireia Reyero
1r BAT Adrià Sabater
2n BAT Lídia Ochoa