Preinscripció i matrícula Batxillerat

LLISTATS PUBLICATS:
  • LLISTA D’ASSIGNACIONS DEFINITIVA (ALUMNES PREINSCRITS AL CENTRE). Enllaç
  • LLISTA D’ESPERA. Enllaç
  • LLISTA D’ASSIGNACIONS DEFINITIVA (TOTAL). Enllaç
  • BAREM UN COP RESOLTES LES RECLAMACIONS. Aquí
  • BAREM PROVISIONAL. Aquí
  • Full informatiu de l’INS Joan Mercader (dates, procediment, barems, documentació).
  • Full de tria de Modalitat i Matèries per al batxillerat: 1BATX. ALERTA!!: AQUEST FULL NOMÉS SERVEIX DE GUIA, CAL TENIR EN COMPTE QUE:Un cop s’hagi formalitzat la preinscripció rebreu per correu electrònic un enllaç amb un formulari referent a la tria de modalitat de batxillerat i matèries optatives. És important omplir-lo tant aviat com us sigui possible. S’hi haurà d’adjuntar una còpia o fotografia del DNI de l’alumne i del DNI del pare, mare o tutor en cas de ser menor d’edat.
  • Enllaç a la preinscripció: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
  • Si teniu dubtes i/o necessiteu informació en relació al procediment de preinscripció podeu contactar amb secretaria per telèfon, 621240933 (entre 9:00h i 13:00h) o també per correu electrònic: preinscripcio@insjoanmercader.cat. Caldrà indicar: Nom i cognoms de l’alumne/a, nom i cognoms del pare/mare/tutor/a, telèfon de contacte curs al què es fa la preinscripció. (NO ENVIAR WHATSAPP)