Preinscripció i matrícula Batxillerat

  • ABANS DE FER ELS TRÀMITS, LLEGIU LA INFORMACIÓ A LA PÀGINA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.[ENLLAÇ]
  • TERMINI PREINSCRIPCIÓ: del 11 al 17 de maig.
  • TERMINI MATRÍCULA: del 12 al 16 de juliol.
  • Calendari complet.
  • Full informatiu de l’INS Joan Mercader (dates, procediment, barems, documentació).
  • Full de tria de Modalitat i Matèries per al batxillerat: 1BATX. ALERTA!!: AQUEST FULL NOMÉS SERVEIX DE GUIA, CAL TENIR EN COMPTE QUE: Un cop s’hagi formalitzat la preinscripció rebreu per correu electrònic un enllaç amb un formulari referent a la tria de modalitat de batxillerat i matèries optatives. És important omplir-lo tant aviat com us sigui possible. S’hi haurà d’adjuntar una còpia o fotografia del DNI de l’alumne i del DNI del pare, mare o tutor en cas de ser menor d’edat.
  • Enllaç a la preinscripció: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
  • Si teniu dubtes i/o necessiteu informació en relació al procediment de preinscripció podeu contactar amb secretaria per telèfon, 938055426 (entre 9:00h i 13:00h) o també per correu electrònic: secretaria@insjoanmercader.cat. Caldrà indicar: Nom i cognoms de l’alumne/a, nom i cognoms del pare/mare/tutor/a, telèfon de contacte curs al què es fa la preinscripció. 

 

LLISTATS PUBLICATS DURANT EL PROCÉS: