Preinscripció i matrícula ESO

LLISTA D’ASSIGNACIONS DEFINITIVA (ALUMNES PREINSCRITS AL CENTRE). Enllaç
LLISTA D’ESPERA. Enllaç
LLISTA D’ASSIGNACIONS DEFINITIVA (TOTAL). Enllaç
LLISTA BAREMADA ORDENADA DEFINITIVA. Enllaç

LLISTAT BAREM DEFINITIU (resoltes les reclamacions). Enllaç

LLISTAT BAREMACIÓ PROVISIONAL. (actualitzat). Enllaç

ABANS DE FER ELS TRÀMITS, LLEGIU LA INFORMACIÓ A LA PÀGINA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

 • Normativa 2020. (ha sofert modificacions en dates i procediments)
 • TERMINI PREINSCRIPCIÓ: del 13 al 22 de maig
  • Preinscripció on line, del 13 al 22 de maig al portal del Departament d’Educació:(prioritàriament)

   • Fer el Tràmit telemàtic: emplenar el formulari i “enviar”. S’obté un resguard.
   • Enviar el resguard del tràmit anterior juntament amb tota la documentació al correu del centre: preinscripcio@insjoanmercader.cat
  • Per als que no pugueu fer el procés telemàtic, es podrà fer presencial del 19 al 22 de maig.
   • Demanar cita prèvia. Procediment: per telèfon, 621240933 (entre 9:00h i 13:00h) o també per correu electrònic: preinscripcio@insjoanmercader.cat. Cal indicar: Nom i cognoms de l’alumne/a, nom i cognoms del pare/mare/tutor/a, telèfon de contacte i curs al què es fa la preinscripció. Posteriorment es rebrà trucada telefònica indicant dia i hora per lliurar la documentació al centre. (NO ENVIAR WHATSAPP)
   • El dia i hora assignats, anar amb els equips de protecció habituals (guants i mascareta) i mantenir les distàncies de seguretat en tot moment.
   • Portar el full de sol.licitud emplenat de casa (en tot cas, dur bolígraf propi). Full. També lliurar al centre tots els documents necessaris.
  • Ens cas que necessiteu més ajuda i/o no pugueu presentar-vos en els horaris del centre, teniu l’opció de contactar amb l’Oficina de Matriculació Escolar de l’Ajuntament. Enllaç

Adscripció de centres a la Catalunya central

Àrea de proximitat d’Igualada

Oferta de places de l’ESO (inicial)

Oferta definitiva (06/07/2020)

Calendari complet

Full informatiu de l’INS Joan Mercader (dates, barems, documentació). 

TERMINI DE MATRÍCULA: del 13 al 17 de juliol

Documentació per a la matrícula 1ESO (un cop l’alumnat és admès):
 • Carta informativa
 • Instruccions de pagament
 • Fitxa de dades
 • Carta compromís
 • Imprès transport escolar