El consell de delegades i delegats

El Consell de delegats i delegades estarà format per tots els delegats/des dels diferents grups/classe. Es reuniran de forma periòdica per tractar temes d’àmbit general del centre que afectin l’alumnat i la seva participació i per tal de poder consensuar les actuacions que després traslladaran a l’alumnat dels grups corresponents.

Durant el curs 2019-2020 la composició del consell és:

Grup Delegada Delegat
1r ESO A
1r ESO B