Nous reptes, nous projectes, nou nom!

El 18 de febrer de 2020, el Consell Escolar de l’Institut Juan Manuel Zafra, en representació dels diferents sectors de la comunitat educativa, va aprovar unànimement crear una comissió per canviar el nom de l’institut. Es va valorar que el nom Juan Manuel Zafra, enginyer nascut a Huelva,  era adient per una escola d’arts i oficis, però que ja no representava els valors d’una escola de secundària i que calia actualitzar-lo.

La comissió de canvi de nom del centre es va reunir el 17 de març de 2020 i va establir els criteris i el calendari del procés del canvi de nom. Es podien proposar noms de dona rellevants en la cultura catalana i exemplars segons els valors recollits en la declaració universal dels drets humans o, altrament, noms que es justifiquessin per la seva vinculació amb l’entorn de l’institut.

Una vegada recollides totes les propostes formulades pels diferents sectors de la comunitat educativa, la comissió va escollir els següents 3 noms finalistes: Isabel-Clara Simó, Caterina Albert, Dolors Aleu i Riera. El resultat de la votació va ser el següent:

  • Institut Caterina Albert: 129 vots (52,9%)
  • Institut Isabel-Clara Simó: 66 vots (27%)
  • Institut Dolors Aleu i Riera: 49 vots (20,1 %)

Caterina Albert va néixer a l’Escala, va créixer entre l’Escala i Barcelona i és una figura cabdal del modernisme català. Coincideix que l’edifici de l’Institut és un edifici modernista que, inicialment, va ser dissenyat per acollir un alberg per dones pobres, però va acabar convertit en una Escola d’Arts i Oficis. Caterina Albert va començar escrivint amb el pseudònim de Victor Català, i simbolitza el trencament amb la societat patriarcal i la reivindicació de la igualtat de gènere. Ja fa temps que l’institut promou les vocacions científic-tecnològiques entre les noies, i esperem que aquest canvi de nom inspiri el barri i l’entorn en aquest canvi social cap a la paritat de gènere que hem emprès. Som el primer centre escolar a Catalunya amb el nom de Caterina Albert.