Els refugiats

Per Munir Berrani, 1r ESO

El principal problema que tenen els refugiats és que com hi ha guerra o pobresa extrema en el seu país no tenen on anar. Intenten anar a llocs, com Europa, on els podríem ajudar a tenir una nutrició adequada, a viure en millors condicions higièniques, etc. Però alguns països de la Unió Europea (UE) no els volen. Algunes persones pensen que els refugiats treuen treball a la gent del propi país, o que roben; altres els consideren inferiors, és a dir, tenen actituds racistes i sovint la realitat és que els refugiats pateixen situacions de discriminació.

L’Agència Europea de Fronteres considera que la gran quantitat de persones afectades per guerres, pobresa, persecució política, sexual o religiosa ha convertit el problema en una de les crisi migratòries i humanitàries més grans després de la Segona Guerra Mundial. Per aquest motiu la UE ha pres un seguit de mesures per fer front a la crisi, intentant de resoldre les causes profundes i incrementant dins i fora de la UE l’ajuda a les persones que necessiten assistència humanitària. Tot i així, veiem gràcies als diferents mitjans d’informació que la situació no està pas resolta ni de bon tros. A nivell mundial, ja al 2015 s’estima que hi havia 16 milions de refugiats, i el nombre no ha parat d’augmentar. A Europa la majoria de refugiats provenen de Síria, Afganistan, Eritrea, Iraq i de països africans.

Ens hem preguntat si sempre hi ha hagut refugiats. Revisant la història hem vist que hi ha hagut persecucions diverses que han motivat que les persones haguessin de fugir. Aquest va ser el cas dels hugonots protestants a França, que durant els segles XVI i XVII van haver de marxar a causa de la persecució per part dels catòlics; o el cas dels jueus que han patit múltiples persecucions al llarg de la història, la darrera i més important per part dels nazis; o més recentment tenim el cas dels  musulmans rohingyas de Birmània que han hagut de fugir dels budistes. També cal recordar les emigracions a causa de la gana i la pobresa extrema, com la d’irlandesos a Amèrica entre 1845 i 1849, o sense anar més lluny, la d’espanyols a Europa, principalment a França i Alemanya, durant els anys 50 del segle passat.

Hi ha algunes organitzacions amb finalitats humanitàries que intenten ajudar als refugiats, una d’elles és ACNUR (Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats) creada l’any 1950 amb la missió de protegir i donar suport als refugiats. aquesta entitat té una branca a Catalunya és el Comitè Català de l’ACNUR,

Una altra és l’ONG Islamic Relief, creada al Regne Unit al 1984, la qual treballa per un món més solidari en el que siguem capaços de respondre al sofriment dels altres i d’ajudar-nos mútuament. I si us voleu implicar ben a prop nostre hi ha un seguit d’entitats que treballen per ajudar els refugiats i altres col·lectius vulnerables, entre elles i sense ser exhaustius, destaquem les següents: Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Proactiva Open Arms,  STOP Mare Mortum, Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als refugiats, SOS Racisme, Justícia i Pau, Fundipau, Creu Roja Catalunya: Programa d’Atenció a Sol·licitants d’Asil i Refugiats, ACCEM, Món Local Refugiats.