Article al diari Ara sobre el premi a “Fer ciència per comunicar ciència”