Comissió TAC

 

Pla TAC

Coordinadora TAC del centre: Paz Valls (Departament de Tecnologia)

Comissió TAC del centre

Paz Valls. Coordinadora TAC

Taís Simó. Coordinadora pedagògica

Noemi García. Coordinadora ESO

Julia LLurba. Coordinadora Riscos laborals

 

 

Equipaments informàtics

El centre disposa de:

20 PC’s a l’Aula Informàtica.
1 Carro amb 20 portàtils
5 PC’s a la Biblioteca.
Projectors o PDI’s a totes les aules.
4 ordinadors a la sala de professors.
Normes d’ús a l’ aula d’informàtica

 • L’ ocupació de les aules d’ informàtica es distribuirà a principi de curs.
 • El professorat podrà fer ús de les aules d’ informàtica quan es trobin disponibles, sempre prèvia reserva a la web d’assistències.
 • El professor serà el responsable del bon ús dels dispositius informàtics.
 • En finalitzar la classe, l’ aula haurà de quedar completament ordenada, amb els ordinadors i pantalles apagats.
 • Queda totalment prohibit tocar el cablejat que acompanya a cada ordinador.
 • No és recomanable l’intercanvi dels ratolins entre ordinadors.
 • En cas que es detecti algun aparell que no funcioni, s’apagarà i s’informarà al Coordinador Informàtic.
 • Per comunicar les incidències informàtiques a les aules trobareu un llistat a consergeria

Normes d’ús del carro de portàtils

 

 

Tasques del coordinador informàtic

 • El coordinador informàtic disposarà d’unes hores específiques dins del seu horari, per a feines exclusives del càrrec.
 • Responsable de l’inventari i vetllarà pel bon funcionament de tots els dispositius electrònics del centre.
 • Coordinació amb el Departament per al bon funcionament de les xarxes, projectors,PDI’s, i elements electrònics en general.
 • Instal·lació de programari. Es recomana al professorat comunicar les necessitats de programari amb una setmana d’antelació.
 • Coordinació del Projecte TAC conjuntament amb Direcció.