PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT [2020-21]: llistat de sol·licituds amb baremació

Es publiciten les llistes de les sol·licituds de preinscripció de Batxillerat ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació a la bústia electrònica oficial del centre per correu electrònic: a8046751@xtec.cat

Per fer-ho, cal enviar un correu electrònic indicant l’error o l’omissió, adjuntant-hi el document d’acreditació que correspongui escanejat o fotografiat. 

El centre respondrà al correu com a justificant de recepció de la reclamació.

De manera puntual, i si no es pot efectuar la reclamació telemàticament, es podrà demanar cita prèvia al centre per telèfon per anar a fer el tràmit presencialment.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l’ordenació en cas d’empat).

PUBLICACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE PREINSCRICIÓ BATXILLERAT: LLISTATS AMB LA BAREMACIÓ
D’acord amb la normativa de protecció de dades, es presenten anonimitzades.

En aquest sentit, el codi de preinscripció tindrà el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud (exemple PRE20-21XXXXX323). Pel que fa al nom i cognoms, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).

PREINSCRIPCIÓ 20-21 [Batxillerat]: llistat de sol·licituds amb baremació.

També podeu consultar els resultats des d’aquest enllaç; per fer-ho es necessita:

  • El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l’adreça electrònica que s’ha indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).
  • El número del document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s’ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes, o de l’alumne (si és major d’edat o fa els 18 anys durant el 2020).