Tramitació de títols

Estem de vacances fins el dia 1 de setembre. Qualsevol tràmit quedarà pendent fins a aquesta data.

Alumnat que acaba durant el curs actual

 • ESO: Us lliurarem el vostre títol i el vostre historial acadèmic a l’acabar l’etapaCal que el demaneu a la consergeria dreta presentant el vostre DNI.
 • Estudis post-obligatoris: Cal que ompliu el formulari de tramitació de títols abans del dia 23 de juny. Us enviarem un imprès amb instruccions per abonar la taxa i us citarem per un dia. El dia que us hàgim citat haureu de portar:
  • original i  fotocòpia del vostre DNI
  • si escau, original i fotcocòpia del document acreditatiu de la bonificació o exempció de la taxa
  • el comprovant de pagament
  • el resguard del titol que us hem enviat
 • Els Certificats d’estudis completats (formació professional) i els Historials acadèmics (batxillerat) estaran disponibles a la Consergeria a partir del dia 25 de juny. Podeu aprofitar el dia que veniu per segellar el títol per recollir també el vostre certificat amb la nota mitjana.

Títols d’estudis acabats en cursos anteriors

 • Cal que ompliu el formulari de tramitació de títols. Us enviarem un imprès amb instruccions per abonar la taxa i us citarem per un dia. El dia que us hàgim citat haureu de portar:
  • original i  fotocòpia del vostre DNI
  • si escau, original i fotcocòpia del document acreditatiu de la bonificació o exempció de la taxa
  • el comprovant de pagament
  • el resguard del títol que us hem enviat

Què faig si tinc preguntes?

Adreça’t al nostre apartat de Contacte.

Taxes vigents

Les taxes establertes pel Departament d’Educació són:

 • ESO: gratuït
 • Batxillerat: 66,90 €
 • Tècnic (CFGM): 66,90 €
 • Tècnic superior (CFGS): 74,95 €

Bonificacions i exempcions

Tenen una bonificació del 50% les persones:

 • Membres de família nombrosa de categoria general
 • Membres de família monoparental

Exempcions

Estan exemptes d’abonar la taxa les persones:

 • Membres de família nombrosa de categoria especial
 • Víctimes del terrorisme (i els seus cònjugues i els seus fills)
 • Amb una discapacitat igual o superior al 33%
 • Infants o adolescents en acolliment familiar